Over IBNS Nederland


IBNS Nederland is in 1986 opgericht als Nederlandse afdeling van IBNS International, de International Bank Note Society. Doelstelling van de Vereniging is het zo breed mogelijk verspreiden van kennis over en plezier bij het verzamelen van bankbiljetten en andere vormen van papiergeld. Ano 2021 heeft de Vereniging ruim 200 leden. De statuten en reglementen van de Vereniging zijn hier te vinden. (link) 


Het bestuur bestaat momenteel (2021) uit 4 personen, te weten: 

  • Oleg Banachek - Voorzitter en beursorganisatie
  • Alexander Moes - Secretaris en Public Relations
  • Johan Piers - Penningmeester
  • Roeland Krul - Redactie 't Watermerk


Bestuursleden nemen zitting voor een periode van twee jaar. Elk jaar zijn er verkiezingen op de Algemene Ledenvergadering, waarbij steeds twee bestuursposities vacant zijn.